• Home
 • ESTRATÈGIA I CONSULTORIA

ESTRATÈGIA I CONSULTORIA

insert image

La comunicació pot ser un actiu més de la vostra empresa. Si la dissenyeu i l’executeu estratègicament serà un intangible d’alt valor afegit per assolir els vostres objectius.

Depenent del pla estratègic de la vostra empresa, des d’eyCom us ajudarem a dissenyar un pla de comunicació tant corporatiu com per a les vostres diferents unitats de negoci o producte. Un pla que acompleixi minuciosament els requisits següents:

 • Anàlisi i diagnòstic: DAFO.
 • Anàlisi d’oportunitats i decisions.
 • Direcció estratègica: missió, visió i objectius.
 • Estratègia de màrqueting mix.
 • Pla d’accions i tàctiques.
 • Monitoratge i índexs de gestió.
 • Valoració final.

De la mateixa manera, des d’eyCom dissenyem estratègies de 360º, combinant diferents eines de comunicació orientades a desenvolupar noves estratègies que conflueixin amb els objectius del vostre negoci. Per això podem executar:

 • Estudis sobre la vostra empresa o organització.
 • Estudis sobre l’entorn i sobre els públics objectius.
 • Estudis sobre la competència.
 • Desenvolupament de missatges i plataformes de la marca.
 • Anàlisi de reputació de marca.
 • Establiment de posicionament i identitat comunicativa.
 • Plans i protocols de crisi.

L’acció sense planificació és un malbaratament de recursos; la planificació sense acció és una utopia.