Projecte vintegrisTECH

Víntegris afrontava el 2017 amb tot de novetats: Rebranding cap a vintegrisTECH, noves solucions com NebulaSUITE, cridades a ser tenir un efecte disruptor al mercat i internacionalització, etc.
El repte d’eyCom va ser alinear l’estratègia de comunicació i mitjans amb la del propi negoci. Reposicionar la nova marca en els mitjans i donar a conèixer una nova solució summament técnica, tant a mitjans especialitzats els quals ja estan acostumats a tractar aquests temes com a mitjans de caràcter generalista, va ser l’eix de treball que ens varem proposar.

SABER-NE MÉS