Projecte The Mail Company

The Mail Company es va proposar llançar la revolucionària solució de la carteria digital. En mig de la crisi económica i l’exclusivitat del target (Empreses multinacionals amb i/o grans edificis immobiliaris). El repte d’eyCom va ser dissenyar i coordinar tota l’estratègia de comunicació juntament amb les forces de venta, definint un argumentari que asegures la comprensió de tant les bondats més generals, com exemple l’estalvi costos, com d’altres molt més tècniques,tant a mitjans especialitzats com generalistes.

SABER-NE MÉS